Jak powstały Słoneczne tarasy?

 In Aktualności

„SŁONECZNE TARASY” W ŁÓDZKIEJ KAMIENICY.

LOKALIZACJA: KILIŃSKIEGO 12, ŁÓDŹ.

Inwestycja pod nazwą „SŁONECZNE TARASY” przy ul. Kilińskiego 12 w Łodzi, obejmuje budowę budynku kamienicy z oficynami, o funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej, z funkcjami towarzyszącymi handlowo usługowymi i z miejscami parkingowymi w podziemiu, w zespole zabudowy śródmiejskiej.
Inwestycja zlokalizowana na terenie dawnych kamienic mieszkalnych z usługami towarzyszącymi handlowo-usługowo-produkcyjnymi. Na terenie znajduje się obecnie budynek, przeznaczony do likwidacji. Teren inwestycji przylega do ulicy Kilińskiego, która pełni rolę drogi dojazdowej.
Projektowany obiekt położony jest w centrum Łodzi, na terenie zabudowy mieszkaniowej z uzupełniającą zabudową handlową i usługową. Jest to obszar historycznego centrum Łodzi z kwartałami dawnej zabudowy obrzeżnej, które zostały wytworzone przez intensywną zabudowę pierzejową o funkcjach głównie mieszkalnych, przemieszanych często z funkcjami przemysłowymi.
Teren inwestycji położony jest w niewielkiej odległości od nowego dworca kolejowego i multimodalnego węzła komunikacyjnego, istotnego dla funkcjonowania aglomeracji łódzkiej oraz w niewielkiej odległości od terenów zieleni i rekreacji Parku Staromiejskiego i Parku Helenów.

W zaprojektowanym zespole budynków wprowadzono układ przestrzeni, funkcji publicznych – usługowo handlowych oraz uzupełniającej zieleni – do wnętrza kamienicy.
Elewacja frontowa została wycofana w stosunku do pierzei ulicy Kilińskiego, tworząc plac przedwejściowy, a historyczną pierzeję ulicy wypełnia i uzupełnia zaprojektowana arkada w postaci ażurowej, stalowej konstrukcji wymagana w trakcie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków..
Plac przedwejściowy stwarza lepsze warunki dla funkcjonowania obiektu, umożliwiając swobodny wjazd i wyjazd samochodów z posesji, bez blokowania ulicy; jednocześnie lokale mieszkalne zlokalizowane na piętrach od strony ruchliwej ulicy Kilińskiego nie znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

IDEE NOWEJ KAMIENICY ŁODZKIEJ – KIEDYŚ POWSTAŁE DLA POTRZEB KONKURSU NA „KAMIENICE ŁÓDZKA”.

Niniejsze opracowanie obejmuje wizję architektoniczną budynku mieszkaniowego, wielorodzinnego, z funkcją usługową i handlową w parterze budynku oraz z garażem wielostanowiskowym, wbudowanym na kondygnacji piwnic. Niniejsze opracowanie jest próba autorskiego zmierzenia się z teraźniejszością KAMIENICY ŁÓDZKIEJ. Wszyscy wiedzą jak wyglądała przeszłość zabudowy śródmiejskiej jak funkcjonowała kiedyś. Ale jak przekształcić 19-wieczną zabudowę w nowa ideę, w formę odpowiadającą na potrzeby współczesnego człowieka takie jak:

 • dostęp do zieleni,
 • cisze w mieszkaniach,
 • dostęp do rekreacji miejskiej, stref relaksu do znajomych i przyjaciół.
 • dostęp do wyizolowania się w miarę potrzeb,
 • dostęp do centrum miasta , do samochodu, komunikacji miejskiej, sklepów i do usług,
 • dostęp do światła w dziedzińcach kamienic.
 • dostęp do widoku na uporządkowaną przestrzeń z okien projektowanych budynków
 • dostęp do własnych wyizolowanych przestrzeni zewnętrznych takich jak tarasy i ogrody

Lokalizacja inwestycji w centrum miasta rozwiązuje cześć z tych tematów natychmiast, – natomiast pozostałe próbujemy opisać i narysować i w konsekwencji wybudować.
Takie składniki kamienicy jak podwórko , oficyna , kamienica frontowa , zabudowa w pierzei ulicy stają się kanwą do stworzenia nowej interpretacji – nowej odsłony kamienicy pełnej zieleni, światła, akceptującej samochód, dzieci i wyobraźnię, oraz oferującej w formie bonusa zielone ogrody „przydomowe” dla kondygnacji najniższych, oraz spektakularną zieleń na dachach dla najwyższych kondygnacji a także bliskość usług towarzyszących i magię podwórek wokół których kształtujemy zabudowę oraz dominująca Łódzkość w fakturach materiałów w ich formach a także w uświadomionym kontekście zabudowy sąsiedniej która kontynuujemy na działce naszego Inwestora. Chcieliśmy stworzyć wrażenie, że ta kamienica była tu zawsze a to zawsze składa się z uświadomionego sąsiedztwa z przyswojonej historii i materii łódzkiej zabudowy. Nieco nietypowe jest wykorzystanie tego co wszyscy znają i kojarzą, a nikt nie wykorzystuje w projektach, to piękno technicznych instalacji stalowych urządzeń 19 wiecznych. Ówcześni inżynierowie czarowali magia formy o jakiej nie śniło się często współczesnym. Używali bardzo bogatego języka i to w obszarze „tylko” techniki. To wyzwalające dotrzeć do czegoś oczywistego, znanego, ocierając się o te formy przez lata całe i kreować z tego na wskroś nowoczesny świat.
Proza pytań zadawanych na spotkaniach z Inwestorem i nasze odpowiedzi dawane poprzez architekturą np.:

 • Czy budynek otwierać na zewnątrz i mieć problem z krajobrazem przez następne dziesiątki lat czy otwierać się do środka ale panując nad forma dziedzińców?
 • Jak wprowadzić zieleń w wewnętrzne podwórka ?
 • Jak wprowadzać na teren mieszkańców a jak samochody przy elewacji szer. Ok. 22m?
 • Jak wykorzystać dachy żeby stały się wartością dodana do inwestycji ?
 • Jak coś co zwykle jest wadą – mieszkanie na parterze – wykorzysta jako wartość dodaną tworząc w centrum miasta ogrody?
 • Jak – to pytanie które pojawia się w każdej chwili tworzenia kiedy historię trzeba osadzić we współczesności !!!

Autor: ARCHITEKT DAREK WITASIAK